Du är här:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem
Familjehem och kontaktfamiljer är helt vanliga familjer. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste också ha tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga.

En familjehemsplacering kan pågå under en kortare eller längre period, allt ifrån några månader till flera år eller i vissa fall tills barnet blir vuxet. Målet med familjehemsplaceringar är dock att barnet ska återförenas med sin biologiska familj.

Orsaken till att barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att föräldrar är sjuka eller att det finns en relationsproblematik, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

Kontaktfamilj
Barn och ungdomar kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker hjälp. Kontaktfamiljen ska ge stimulans och stöd utifrån det aktuella barnets specifika behov. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen en eller ett par helger i månaden.

Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som har tid och ork att engagera sig i en annan människa. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person som fyllt 18 år.

Som kontaktperson träffar man ett barn, ungdom eller vuxen en eller flera gånger i veckan. Man träffas och gör något tillsammans, t.ex. promenader, fikar, går på bio, teater eller en idrottmatch. En viktig uppgift kan vara att bryta den enskildes isolering genom gemenskap, hjälp till fritidverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Familjeberättelser
I socialstyrelsens familjeberättelser möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. Läs mer om hur du kan hjälpa ett barn eller ungdom och anmäla ditt intresse. Du finner mer information genom att klicka dig vidare på bilden nedan.

Bli familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson

Är du eller din familj intresserad av att hjälpa ett barn eller ungdom, på kort eller lång sikt? Anmäl ditt intresse via intresseanmälan nedan eller hör av er till oss inom rekryteringsgruppen.

Jag/vi är intresserad av att bli *
Multiple selectionSidan uppdaterades

2018-04-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Annica Lindqvist
Familjehem
072-523 69 56

Margaretha Blomgren
Familjehem
0660-882 36
070-190 89 70

Karin Forslund
Familjehem
0660-26 51 39
073-270 75 22

Kristina Rundkvist
Kontaktfamiljer
0660-880 92
072-246 12 16

Kristina Jensstad
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 64
070-306 24 38

Lisbeth Wallin
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 01
070-370 57 16

Emmeli Ögren
Kontaktpersoner SoL
0660-881 89
073-275 45 76