Du är här:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem


Familjehem kallades tidigare fosterhem. Det är ett enskilt hem som på uppdrag av humanistiska nämnden låter ett barn eller ungdom flytta in och leva med familjen. Orsaken till att barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att deras föräldrar är sjuka eller att det finns relationsproblem, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

En familjehemsplacering kan pågå under en kortare eller längre period, allt ifrån några månader till flera år eller i vissa fall tills barnet blir vuxet. Målet med familjehemsplaceringar är dock att barnet ska återförenas med sin biologiska familj.

Kontaktfamilj


En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem t.ex. 1-2 helger i månaden. Barn kan få kontaktfamiljer av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker hjälp. Kontaktfamiljen ska ge stimulans och stöd utifrån det aktuella barnets specifika behov.

Kontaktperson


En kontaktperson hjälper barn eller vuxna personer som behöver extra stöd, stimulans eller aktiviteter. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenerar, fikar, går på bio, teater eller en idrottsmatch. En viktig uppgift kan vara att bryta den enskildes isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Lagrum som styr insatserna


Familjhem och kontaktperson beviljas oftast som ett bistånd enligt socialtjänslagen men kan ibland vara en tvångsåtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga( LVU).

Kontaktfamilj är en frivillig insats som beviljas med stöd av socialtjänstlagen och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

 

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig: