Spela Roll kampanj 12-18 februari 2018

Var med du också - Spela Roll !

”Spela Roll!” är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Under 2018 kommer även psykisk ohälsa och våld uppmärksammas då detta också ofta förekommer i dessa sammanhang. Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket, har psykisk ohälsa och/eller utövar våld. Forskning visar att barn som växer upp i familjer med missbruk/psykisk ohälsa/våld och som får stöd av någon vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna.

Anmälan för fortbildningskväll riktat till skolpersonal F-3

Viktigt vuxen i skolan: F-3 Spelar Roll!

Schema för veckanPDF

 

Måndag 12 februari

18.00-20.00 Fortbildningskväll för skolpersonal F-3, länk ovan

 

Tisdag 13 februari

18.00-20.00 Junis anordnar under kvällen teaterkul i Husum. Mer information.

 

Onsdag 14 februari - alla hjärtans dag

13.30-14.30 Föreläsning med Maskrosbarn för elever i årskurs 7, Husum

18.00-20.00 Kvällsföreläsning med Maskrosbarn på KomIn, alla är välkomna!

 

Torsdag 15 februari

09.00-10.00 Föreläsning med Maskrosbarn för elever i årskurs 7, Bredbyn

14.15-15.15 Föreläsning med Maskrosbarn för elever i årskurs 7, Nolaskolans aula.

 

Fredag 16 februari

18.00-20.00 Junisparty på Bergsgatan. Mer information.

I Örnsköldsvik kommer kampanjveckan 12-18 februari att uppmärksamma barn och unga till föräldrar som har missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa samt att det i vissa fall förekommer våld i familjen. Detta är femte året som vi i Örnsköldsvik gör det känt hur vanligt problemet är, men i England, Tyskland och USA har arbetet pågått ett antal fler år. I Sverige har ”Vart femte barn” kampanjen vecka 7 pågått sedan 2010, men 2013 bytte kampanjen namn till ”Spela Roll!” Det gamla namnet syftar på den andel barn/unga som lever med en förälder som har en riskabel konsumtion av alkohol eller narkotika. Idag uppgår inte andelen till fullt vart femte - men de är fortfarande många, osynliga och ofta bortglömda. Vi kan alla ha stor betydelse, spela en viktig roll för dessa.

Syftet med uppmärksamhetsveckan är att

  • barnen/ungdomarna ska veta att de inte är ensamma, bli sedda och bekräftade
  • vuxna som möter barn/unga ska veta vad de kan göra och att ”de spelar roll”.

Ett viktigt mål är att utbudet av insatser och stöd blir synliggjort, så fler får hjälp tidigare och därmed kan ökad ohälsa förebyggas.  

Skolan är barnens viktigaste vardagsarena, enligt Folkhälsomyndigheten. Skolan kan enligt forskning utgöra en skyddsfaktor i sig för barn som växer upp med dessa riskfaktorer. Det kan också leda till tidig upptäckt så att barn och unga kan få det stöd som de kan tänkas behöva när de växer upp med kända riskfaktorer som till exempel en missbrukande förälder utgör.

Att sluta vara tysta om denna viktiga fråga är en bra början.
Material som böcker, filmer och diskussionshandledningar görs tillgängliga i miljöer där barn och unga finns, för skolpersonal och på fritidsgårdar och vissa ideella föreningar. Även andra vuxna kommer att nås av budskapet och av god information om var hjälp finns att få, med hjälp av info på webben, monitorer på vårdcentral, sjukhus, skolor samt genom media. För att väcka intresset och öka kunskapen bland allmänheten sker samverkan med lokal media.  

I samverkan mellan

Örnsköldsviks kommun: välfärd, kultur/fritid, bildning/elevhälsan
Region Västernorrland; MHV/BHV
Ideella organisationer: Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Junis, IOGT-NTO, NBV, Elimkyrkan, Svedjeholmskyrkan

Välkommen att medverka – DU spelar Roll!!

Sidan uppdaterades

2018-10-10

Sidansvarig: