Barngrupper

Bryggan
Bryggan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som har erfarenhet av förälder/föräldrar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen.

Syftet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att minska skuld- och ensamhetskänslor, stärka självförtroendet samt inge hopp inför framtiden. Under träffarna får barnen och ungdomarna möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och ett forum där de kan prata om sina tankar och känslor på ett kreativt och lekfullt sätt. Insatsen sker både genom beviljat bistånd eller genom ansökan direkt till gruppledarna.

Finns det inte underlag för att bilda en grupp, eller om speciella skäl föreligger, kan Bryggan erbjudas som individuell insats.

Kontaktperson Åse Lundgren tfn 0660-886 67.

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Bryggan
Åse Lundgren
0660-886 67