Du är här:

Stöd till familjer, barn och unga

Alla barn har rätt till bra uppväxt

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Oftast kan föräldrar själva tillgodose detta, men ibland behövs stöd i olika former från socialtjänsten.

I Örnsköldsviks kommun finns socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer organisatoriskt inom välfärdsförvaltningen. Visst stöd är öppet för alla och erbjuds via service, vilket innebär att man kan vända sig till verksamheten utan att det krävs utredning eller beslut om stödet från socialtjänsten. Utöver det finns insatser som är biståndsbedömda, vilket innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av socialsekreterare.

Man kan som förälder och barn eller ungdom ta kontakt med välfärdsförvaltningens mottagningsgrupp för att få vägledning om man har funderingar om stödinsatser.

I frågor som rör faderskap/föräldraskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge och samarbetssamtal kontaktas familjerättsgruppen. 

Sidan uppdaterades

2016-07-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mottagningsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
0660-888 07

Telefontid 20 juni - 21 augusti
10:00-11:30

Telefontider fr.o.m.22 augusti
måndag, tisdag, torsdag, fredag
10:00-11:30 och 13:00-15:00.

onsdagar
10:00-11:30

Familjerättsgruppen
Anita Lundkvist
0660-880 00 växel 

Linda Bergström 
0660-880 00 växel

Linda Karlfors
0660-880 00 växel

Linda Lundgren 
0660-880 00 växel

Linn Bodin
0660-880 00 växel

Liselotte Sjökvist
0660-880 00 växel


Akut hjälpöppnas i nytt fönster