|   Lyssna   | 

Du är här:

Lyssna

Överförmyndaren har tillsynsansvar

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Örnsköldsvik finns en politiskt vald överförmyndare och ett kansli. Överförmyndaren har också en ersättare.

Överförmyndarens och kansliets uppgift är att, med stöd av bestämmelser i föräldrabalken, utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt

Även överförmyndarens verksamhet  står under kontroll. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos kommunens överförmyndare.

Dela

Sidan uppdaterades:

2015-05-12

Sidansvarig:

Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
telefontid
måndag - torsdag
09:30 - 11:30

Helena Andersson
0660-887 08

Ulla Olofsson
0660-885 97

Jens Hjalmarsson
0660-882 09

Camilla Dahlberg Kinnunen
0660-881 73

Skicka e-post till överförmyndarens kansli

Vid brådskande ärenden kontakta överförmyndaren
Jan-Olov Häggström
070-668 86 27
Skicka e-post
Edit Persson
070-310 71 95
Skicka e-post

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 20
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information