Ansöka och överklaga

Så här gör du om du vill ansöka om försörjningsstöd eller överklaga ett beslut som har gått dig emot.

Ansökan

Försörjningsstödsenheten utreder din rätt till försörjningsstöd. Om det är första gången du behöver hjälp, kontakta vår mottagningsenhet under telefontid (se kontaktuppgifter) eller skicka in en ansökningsblankett som finns att hämta på sidan för Ekonomiskt stöd. Det är viktigt att du fyller i denna ansökan noggrant. Om din ansökan är ofullständig måste den kompletteras och det gör att handläggningstiden blir längre.

Har du redan kontakt med en socialsekreterare eller annan handläggare kan du ringa direktnumret eller skicka e-post. Se telefonnummer och telefontider till höger. Om du får förhinder vid bokade möten, meddela detta till den handläggare du bokat tid med.

Vad händer sedan?

När du ringer eller besök hos oss går du och en socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar att lösa den aktuella situationen. Det krävs alltid en utredning där socialtjänsten bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

Vid ansökan om försörjningsstöd ska kommunen ta särskild hänsyn till barnperspektivet, därför kommer socialsekreteraren också att ställa frågor utifrån barnens situation.

Beslut

När försörjningsstödsenhetens utredning är klar får du ett skriftligt beslut om att din ansökan beviljas eller avslås. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut via postgirot eller direkt till ditt bankkonto. Observera att det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Överklaga beslut

Om din ansökan om försörjningsstöd inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med. Skicka din skrivelse till kommunen som är skyldig att se över sitt beslut innan ärendet skickas vidare till Förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Förnyad bedömning

När humanistiska nämnden fått din överklagan skickas den vidare till den handläggare som fattat beslutet.  Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickar humanistiska nämnden din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga humanistiska nämndens) beslut.

Det kostar inget att överklaga ett beslut.

Sidan uppdaterades

2018-05-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Försörjningsstödsenhetens mottagning
Nygatan 16
0660-880 84

Telefontider mottagningen
måndag-fredag
10:00-11:30
Skicka epost till mottagningen

Telefontid till handläggare
måndag, tisdag, torsdag, fredag
08:30-09:30

Besöksadress

Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik