Byggområde med byggtrafik

Skiss byggtrafikens vägar till byggarbetsplatsen

Gröna vägar visar byggtrafikens in- och utfarter. Röd markering är grind längs byggväg. Tvärstreckad linje visar avgränsning för byggarbetsplatsen. ( klicka för större bild)

I slutet av januari 2016 inleds det konkreta arbetet inför bygget av nytt vård- och omsorgsboende i Själevad, det så kallade "Nybygget.

För att ge plats åt den nya byggnaden behöver delar av nuvarande servicehus Rosenborg rivas. Rivningen beräknas starta i månadsskiftet januari/februari och pågå 4-6 veckor. Rivningsarbetena kommer att medföra ökat buller i närområdet under dagtid 07:00-16:00.

Under hela perioden, från förberedande markarbeten till färdigt bygge, kommer byggtrafik att trafikera berörd sträcka av Hampnäsvägen-Prästsundsvägen. Större byggfordon kör in till byggarbetsplatsen från befintlig nerfart mot Rosenborg från Hampnäsvägen. En ny byggutfart som ansluter till Prästsundsvägen leder avgående tung byggtrafik över Moälvsbron och vidare söderut.

Ordinarie trafik och allmänhetens åtkomst till hälsocentral och annan service i området påverkas inte. Det går bra att ta de vanliga vägarna men var gärna extra uppmärksam eftersom både byggtrafik och oskyddade trafikanter rör sig i området.

Själva byggarbetsplatsen avgränsas med stängsel. Allmänheten har inte rätt att vistas på en byggarbetsplats.

I mars 2018 påbörjar kommunen också bygget av ett nytt tillagningskök i anslutning till Själevadskolan. Det gör att byggutfarter kommer att tillkomma även på den sida av Hampnäsvägen där skolan ligger.

Vård- och omsorgsboendet och tillagningsköket ska båda stå klara 2018. Under hela byggperioden kan störningar förekomma i närområdet i varierande omfattning.

Sidan uppdaterades

2016-01-21

Sidansvarig:

Mer information

Lars-Göran Larsson
Byggprojektledare
0660 - 884 55.