Du är här:

"Nybygget" - kommunen bygger nytt vård- och omsorgsboende  i Själevad

Exteriör, entré. Klicka för att se en större bild

Exteriör, entré. Klicka för att se en större bild. Fler bilder hittar du längre ner på sidan. Illustrationer: TM Konsult.

Hösten 2015 påbörjade Örnsköldsviks kommun bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. Boendet placeras mellan befintliga boenden Prästbordet och Rosenborg. Det uttjänta servicehuset Rosenborg kommer att rivas när det nya vård- och omsorgsboendet står klart. 

Det nya vård- och omsorgsboendet, som går under arbetsnamnet "Nybygget", kommer att rymma 90 lägenheter. Lägenheterna blir cirka 30 kvadratmeter stora och består av hall, allrum med pentrydel, hygienutrymme samt förvaringsmöjligheter. De boende får möblera med egna möbler men säng står boendet för. Vid behov går det att ordna parboende genom att slå ihop två lägenheter till en.

Sammanhållna boendeenheter
Huskroppen blir fyra våningar hög, varav en suterrängvåning i sluttningen mot älven. Boendelägenheterna inryms i de tre övre planen där varje flygel med tio lägenheter bildar en boendeenhet. För varje enhet ska det finnas gemensamma ytor för måltider och samvaro samt balkong eller uteplats. I anslutning till entrén planeras café och lokal för träffpunkt med flera aktiviteter. Även dagvårdsverksamhet för dementa kommer att inrymmas på entréplanet.

Funktionsprogram styr utformning
Som grund för boendets utformning har kommunen i samråd med representanter för anhörig- och brukarorganisationer samt personal tagit fram ett funktionsprogram. I programmet lyfts bland annat betydelsen av tillgänglighet och framkomlighet, såväl inne som ute. De boende ska enkelt kunna orientera sig med hjälp av ledstråk, färgmarkeringar, kontrastverkan, m.m. Boendet ska ha rejäla ljusinsläpp och även den som är sängliggande ska ha möjlighet att kunna se ut.

Effektiv arbetsmiljö i klimatsmart bygge
Stor vikt läggs vid personalens ergonomiska arbetsmiljö och deras möjlighet att överblicka lokalerna. Smarta lösningar för klimat och energi kommer också att tillämpas. Bland annat kommer 400 kvadratmeter solceller att placeras på taket.

Övergripande inriktning är att utforma det nya boendet för ett värdigt liv och välbefinnande genom möjlighet till gemenskap, hemkänsla och trygghet.

Nybygget beräknas stå klart 2018. Investeringskostnaden beräknas till 183 miljoner kronor, vilket även innefattar rivning av Rosenborg.

Bild från demonstrationslägenhet. Klicka för att se en större bild

Bild från demonstrationslägenhet. Klicka för att se en större bild

Färgmatchat gemensamhetsutrymme. Klicka för att se en större bild

Exempel på färgsammanhållet gemensamhetsutrymme. Klicka för att se en större bild

Exteriör väster. Klicka för att se en större bild

Exeriör från väster. Klicka för att se en större bild

Nybygget med utsikt över Moälven

Nybygget ligger naturskönt vid Moälven.

Invigning april 2018
Den 13 april invigs "Nybygget" och då avslöjas också vad det nya vård- och omsorgsboendet kommer att heta. Allmänheten har i en tävling haft möjlighet att lämna förslag på namn som ska ersätta projektnamnet "Nybygget".

Sidan uppdaterades

2018-02-16

Sidansvarig: