Du är här:

Hundteamet

Örnsköldsviks kommun bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand äldreomsorgen. En hunds, och då framförallt en specialutbildad hunds, förmåga att locka fram och motivera till samspel, aktivitet och rehabilitering samtidigt som den även kan lugna och trösta gör hunden till ett ovärderligt komplement inom vården. Huvudmålet med projektet är att utvärdera om hundteamet är en verksamhet som kommunen bör bedriva eller ej.

Projektet innebär att specialutbildade hundar och hundförare kommer att användas i kommunen i syfte att ingå som en del av de insatser som planeras av legitimerad personal. Det kan vara insatser för enskild eller i grupp. Vidare ska det finnas ett individuellt mål som ska dokumenteras, utvärderas och följas upp. Hundteamet är placerat på Lejonbacken (inklusive Örngruppen) och Bjästa vård- och omsorgsboende samt Bjästa servicehus.

Allt arbete med hundteamet sker utifrån riktlinjer som tagits fram i kommunen där bland annat hygienaspekter, smittspridning, allergier och ansvarsfördelning beaktas. Hundteamet arbetar under tystnadsplikt i alla kontakter.

En remiss till hundteamet förutsätter att legitimerad personal utför en vårdplan där det framkommer att hundteamets aktiviteter kan hjälpa individens behov och/eller problem. Därefter skickas remiss till hundteamet. Person som får remiss till hundteamet kommer att mätas med olika bedömningsinstrument såväl före som efter de 5-10 träffarna med hundteamet. Detta sker i syfte att utvärdera insatserna som hundteamet genomför.

Person som fått remiss till hundteamet kommer under året att få en enkät där anhörig får svara på några frågor angående hur ni upplevt hundteamets insatser. Även personal som remitterat eller på annat sätt arbetat med hundteamet kommer att få en liknande enkät.

Sidan uppdaterades

2016-12-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Strandberg
Hundförare
070-190 61 54  hundteamet@ornskoldsvik.se

Zonita Ödling
Hundförare
072-506 21 62 alt hundteamet@ornskoldsvik.se