Du är här:

Hundteamet

Hunden, och då framförallt en specialutbildad hund, har förmågan att locka fram och motivera till samspel, aktivitet och rehabilitering samtidigt som den även kan lugna och trösta. Dessa egenskaper gör hunden till ett ovärderligt komplement inom vården.

Örnsköldsviks kommun bedrev under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand äldreomsorgen. Idag är hundteamet en permanent och mycket uppkattad verksamhet, placerad på Lejonbacken (inklusive Örngruppen), Bjästa vård- och omsorgsboende, Bjästa servicehus, Lingbo vård- och omsorgsboende samt till viss del inom LSS- verksamheten.

Hundteamet består av specialutbildade hundar och hundförare och används som en del av de insatser som planeras av legitimerad personal. Insatserna riktar sig både till enskilda individer och grupper.

Allt arbete med hundteamet sker utifrån riktlinjer som tagits fram i Örnsköldsviks kommun. Dessa riktlinjer tar hänsyn till bland annat hygienaspekter, smittspridning, allergier och ansvarsfördelning. Hundteamet arbetar under tystnadsplikt i alla kontakter.

En remiss till hundteamet förutsätter att legitimerad personal utför en vårdplan där det framkommer att hundteamets aktiviteter kan hjälpa individens behov och/eller problem. Därefter skickas remiss till hundteamet. Person som får remiss till hundteamet kommer att mätas med olika bedömningsinstrument såväl före som efter de 5-10 träffarna med hundteamet. Detta sker i syfte att utvärdera insatserna som hundteamet genomför.

Sidan uppdaterades

2018-03-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

​Zonita Ödling
Hundförare
072-506 21 62 hundteamet@ornskoldsvik.se

Maria Strandberg
Hundförare
070-190 61 54  hundteamet@ornskoldsvik.se

Helena Hellsten
Hundförare
076-108 04 54
hundteamet@ornskoldsvik.se