Du är här:

Kommunen bygger ny gruppbostad i Kroksta

fasadskiss Lssbostad Kroksta

Skissen visar hur det påbörjade bygget av ny gruppbostad i Kroksta kommer att se ut.

I november 2017 påbörjade Örnsköldsviks kommun bygget av en ny gruppbostad för personer som beviljats boende enligt LSS. Gruppbostaden placeras i Kroksta, invid Kroksta/Flora daglig verksamhet.

Villan byggs i ett plan och rymmer 6 lägenheter som blir cirka 41 kvadratmeter stora. Varje lägenhet består av ett större rum med köksdel, ett sovrum samt ett tillgänglighetsanpassat badrum med toalett och dusch. Därutöver finns även ytor för gemensam samvaro samt personalutrymmen. 

Planlösning nytt LSS-boende Kroksta. Illustration Tecnicon

Planlösning nytt LSS-boende Kroksta. Illustration Tecnicon

Gruppbostaden delar trädgård med befintlig daglig verksamhet och får tillgång till lättframkomliga gångstråk, utplatser, grillplats och växtlighet. Placeringen underlättar också för boende att enkelt ta sig till daglig verksamhet och tillåter en ökad flexibilitet att delta utifrån dagsform.

Gruppbostaden beräknas stå klar för inflyttning i december 2018. Under våren hålls en informationsträff för berörd målgrupp och deras anhöriga så att de som önskar sedan kan göra en intresseanmälan för en lägenhet. Den slutgiltiga tilldelningen kommer att baseras på individuella behov och strävan efter en god/lämplig gruppsammansättning

Byggkostnaden beräknas till 17 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades

2017-12-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss