Du är här:

Ansök om boende

När du vill ansöka om boende finns två lagar som ligger till grund för kommunens bedömning om du ska beviljas den insats du söker. Det är socialtjänstlagen och Lagen om stöd och sevice till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstlagen reglerar främst stödet till äldre medan LSS har fokus på fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter till välfärdsförvaltningens biståndshandläggare hittar du via menyerna till vänster:  Ansökan enligt Lagen om stöd och service respektive Ansökan enligt Socialtjänstlagen.

Sidan uppdaterades

2014-12-01

Sidansvarig: