Textil och tapetseri

Textil och tapetseri är en verksamhet inom Startpunkten som klär om nya och gamla möbler och som syr inredningsdetaljer till olika kunder som till exempel företag och föreningar. Textil och tapetseri tillverkar också varor till Startpunktens egen butik.

Målsättning

Aktiviteterna på Textil och tapetseri ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv. Startpunktens grundtanke är återvinning och det genomsyrar det praktiska arbetet i hela huset.

Metod

Arbetet bygger på fyra ben:

  • individualiserat stöd och mångfald av insatser
  • arbetsinriktning
  • samverkan/social interaktion
  • språkträning/praktik

Textil och tapetseri arbetar så här

Till textil och tapetseri kommer man via bistånd, via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Det individuella behovet styr via en genomförandeplan som kontinuerligt följs upp av handläggare, coacher och deltagare. På Textil och tapetseri arbetar två coacher.

Samarbete sker med andra verksamheter inom Startpunkten.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Désirée Lageson
Arbetsmarknadscoach
Skicka epost

Susannah Kroon
Arbetsmarknadscoach
Skicka epost

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik