Port 5 - unga vuxna

Port 5- unga vuxna har som målgrupp unga vuxna i åldern 16-30 år med en sammansatt behovsbild och som står utanför arbetsmarknaden. Port 5 har plats för 18 personer löpande.

Målsättning

Aktiviteterna på Port 5 ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv. Startpunktens grundtanke är återvinning och det genomsyrar det praktiska arbetet i hela huset.

Flera aktörer i samverkan

Verksamheten är kommunal med ett ekonomiskt stöd från Samordningsförbundet, det vill säga förutom kommunen även Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

På Port 5 arbetar coacher för att på bästa sätt möta deltagarnas behov.

Metod

Arbetet bygger på fyra ben:

  • individualiserat stöd och mångfald av insatser
  • arbetsinriktning
  • samverkan/ social interaktion
  • språkträning/praktik

Port 5- unga vuxna arbetar så här

Ungdomar kommer till Port 5 via en biståndsbedömning eller från gymnasieskolan. Behovet styr hur länge man är deltagare, ungefär sex månader till ett år. Det individuella behovet styr via en genomförandeplan som kontinuerligt följs upp av handläggare, coacher och deltagare. Samarbete sker med de andra verksamheterna inom Startpunkten och möjlighet till praktikplacering finns.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Frida Bergström 

Arbetsmarknadshandläggare 
Skicka epost                                

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik