OSA - skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

OSA-”skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare”. Vid nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning vid anställning. Anställningen är en vanlig anställning, men den anpassas utifrån personens särskilda behov. Endast offentliga arbetsgivare kan få ersättningen. Arbetet får inte vara inom en verksamhet som är utsatt för konkurrens.

Målsättning

I olika delmoment testas förmågor i vardagsarbete, till exempel fysisk stabilitet, uthållighet, socialt samspel med mera. På sikt ska anställningen kunna leda till att personen får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Metod

Arbetet bygger på tre ben:

  • individualiserat stöd
  • arbetsinriktning
  • samverkan/ social interaktion

OSA arbetar så här

En OSA anställning ges enligt följande kriterier och beslutet kommer via Arbetsförmedlingen:

  • Personen har specifika kognitiva funktionsnedsättningar
  • Personen är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade
  • Personen har inte haft kontakt med/varit borta från arbetslivet under en längre tid på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom.

En utredning görs under tiden för att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. I överenskommelsen ska det finnas en plan för hur arbetsförmågan kan öka och hur möjligheten att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan öka. En OSA anställning omprövas varje år.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Göran Lindgren
Arbetsmarknadshandläggare
Skicka epost

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik