Nystartsjobb

Nystartsjobb - vid längre tids arbetslöshet eller för nyanlända till Sverige kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning för att anställa. Stödet kallas för nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb.  Inom avdelningen Arbetsmarknad och integration pågår ett arbete med nystartsjobb som har arbetsnamnet ”Projjobb.”

Målsättning

Aktiviteterna inom verksamheterna ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare med studier, arbete eller annat.

Den anställde prövar sina förmågor i vardagsarbete genom exempelvis fysisk stabilitet, uthållighet, socialt samspel med mera. På sikt ska anställningen kunna leda till att personen får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Metod

Arbetet bygger på fyra ben:

  • individualiserat stöd
  • arbetsinriktning
  • samverkan/ social interaktion
  • språkträning/praktik

Projjobb arbetar så här

Ett nystartsjobb som projjobb ges enligt följande kriterier, och beslutet kommer via Arbetsförmedlingen:

  • Personen har fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen (2001:453) och samtidigt varit arbetslös
  • Personen har kommit till Sverige för max tre år sedan och fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av anknytning. 

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Berth Eriksson
Arbetsmarknadshandläggare
Skicka epost

Sandra Byström                            Arbetsmarknadshandläggare
Skicka epost

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik