Du är här:

Förhållningssätt på Startpunkten

  • Utgår från en helhetssyn på den enskilde
  • Fokuserar på det friska och utvecklingsbara hos individen
  • Utgår från att varje individ är ansvarig för eller med stöd kan lära sig att ta ansvar för sitt liv. De professionellas roll är att stödja och skapa förutsättningar för denna process
  • Utgår från att det sociala samspelet i grupper och att de möten och de konfrontationer med andra människor detta innebär i sig är utvecklande.
  • Ge individen tid och utrymme att reflektera över sin situation, finns det något som går att förändra till det bättre?
  • Ett medvetet arbete med att försöka se och förstå sina olika mönster och beteenden-på vilka sätt sker lärandet i olika situationer och hur kan individen utnyttja det till sin egen fördel.
  • Personalgruppens sammansättning och kompetensprofil är allsidig och förenas bland annat av en gemensam grundsyn kring människors lika värde samt respekt och tilltro till individen.
  • Genomtänkt och gemensam rehabiliteringssyn som omsätts i konkret arbetsmetodik. Stöd och uppmuntran men också gränssättning är viktiga delar i arbetet. Individuella förmågor lyfts fram i en skapande miljö vilket i sig är utvecklande.
  • Öppen och aktiv inställning till kontaktytor och samverkanspartners i omvärlden.

”Det som är så unikt med Startpunkten är den filosofi kring allas lika värde som genomsyrar arbetsplatsen. En individs bakgrund är inte det viktiga, även om man givetvis inte blundar för den. Det viktiga är här och nu och att vi alla är människor som mycket lätt kan hamna i jobbiga situationer. Genom handledarnas och deltagarnas samlade kunskaper och erfarenheter byggs något mycket bra. Det finns en aldrig sinande källa av idéer och kreativitet på Startpunkten” (citat projekthandledare).

Sidan uppdaterades

2016-07-05

Sidansvarig: