Ateljén

Ateljén är en del av verksamheten Port 5 som också har öppen daglig verksamhet som vänder sig till målgruppen unga vuxna (16-30 år) med psykisk ohälsa. Ateljén arbetar med olika kreativa uttrycksformer inom bild och form.

Målsättning

  • Att via en öppen verksamhet nå ungdomar som är i behov av sysselsättning och sociala kontakter.
  • Att genom inspirerande tillverkning och lärande visa på individuella förmågor och utveckla dem.
  • Att arbeta för att stötta och motivera deltagarna i en vidare utveckling mot t.ex. utbildning eller arbete.

Metod

Arbetet bygger på tre ben:

  • öppen kreativ verksamhet med individualiserat stöd
  • social interaktion
  • samverkan.

Ateljén arbetar så här

Till Ateljén kommer man genom att själv anmäla ett intresse till verksamheten. Via en uppdragsingång sker intag till verksamheten. Deltagarna stannar kvar hos Ateljén i cirka ett halvt år. Därefter finns möjlighet att fortsätta i verksamheten via bistånd. En handläggare är knuten till Ateljéns deltagare och finns med som stöd under tiden. Efter vistelsen på Ateljén kan deltagaren via biståndsbedömning gå vidare till annan verksamhet inom Startpunkten.

Det individuella behovet styr verksamheten för varje deltagare. Två coacher jobbar på Ateljén.

Samarbete sker med andra förvaltningar inom kommunen.

Handläggaren har regelbundna träffar och samtal med deltagarna för att möjliggöra en fortsättning efter Ateljén, t ex via bistånd eller en plats inom Startpunkten. Andra deltagare går vidare till arbete eller studier.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anita Johansson
Arbetsmarknadscoach
Skicka e-post

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik