Du är här:

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten erbjuder sysselsättning inom kommunens ordinarie verksamheter samt enhetens egna verksamheter Startpunkten och Återbruket. Verksamheterna finns under avdelning Arbetsmarknad och integration, Örnsköldsviks kommun.

Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv.

Startpunkten är en arbetslivsinriktad rehabilitering i Örnsköldsvik. Till Startpunkten kommer personer som är i behov av individuellt stöd riktat mot arbetsmarknaden.

Återbruket är en arbetslivsinriktad rehabilitering i Bjästa och Bredbyn. Verksamheterna kännetecknas av sitt återvinningsarbete/miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2014.

Plattform U vänder sig till personer mellan 15 och 24 år som inte arbetar eller studerar och vill förändra sin situation. Plattform U erbjuder individuell coachning kombinerat med bland annat studiebesök, arbetsträning, stöd vid kontakt med myndigheter. Plattform U är ett projekt inom avdelning Arbetsmarknad och integration som medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Sidan uppdaterades

2017-12-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ansvarig chef

Maria Nilsson
Avdelningschef
Arbetsmarknad och Integration Välfärdsförvaltningen
0660 - 885 44
Skicka e-post