Du är här:

Resor och transporter

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårigheter att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd eller ledsagarservice.

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Det finns även möjlighet att ta med dig en medresenär. Kanske ditt husdjur behöver följa med? Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare.

Du som har rörelsehinder, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Sidan uppdaterades

2018-01-03

Sidansvarig: