Du är här:

Volontärer

Volontärsverksamhet där en privatperson ideellt delar med sig av sin tid och sitt sällskap till en medmänniska kan för många innebära ett välkommet avbrott i vardagen.

Volontärer
För att uppmuntra till socialt engagemang och minska isolering för äldre och andra som har svårt att på egen hand ta sig ut, arbetar kommunen med att bygga upp en volontärsstab. I dag finns ett antal frivilliga i olika åldrar som helt ideellt besöker medmänniskor i deras hem eller deltar i aktiviteter på äldreboenden. Ibland kan även volontärer göra hembesök för att avlösa anhöriga i sin anhörigsituation. Volontärförmedlingen går genom Anhörigkonsulenterna, som har ett nära samarbete med Röda Korset och Svenska kyrkan. Som volontär har man tystnadsplikt

Volontär — ett hedersuppdrag

Volontärer kan ha olika inriktningar på sina insatser. Det kan vara att göra enskilda besök i mottagarens bostad, ett uppdrag vid särskilt boende, eller hjälpa till vid gruppaktiviteter i äldreboendet

Huvudsyftet med volontärskapet är att ge av sin tid till behövande äldre. I hemmet kan det till exempel handla om gemensamma promenader, naturupplevelser, kulturbesök, m.m. Som volontär handlar det inte om att utföra sysslor som är arbetspraktiskt inriktade. Till det finns Fixartjänsterna och privata serviceföretag.

Sidan uppdaterades

2018-02-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss