Du är här:

Äldretelefonen för äldre som mår dåligt

Den ideella föreningen Psykisk Hälsa har en stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Du är välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Även anhöriga är välkomna att ringa.

Äldretelefonen är bemannad vardagar kl 10.00-15.00 av specialutbildade volontärer, telefon 020-22 22 33.

Viktigt att poängtera är att stödtelefonen inte ersätter den professionella vården utan är ett komplement.

Äldretelefonen erbjuder inte behandling men däremot medmänskligt stöd, tröst och vägledning,

Sidan uppdaterades

2017-06-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Äldretelefonen vardagar kl 10.00.15.00
Tfn 020-22 22 33