Du är här:

Äldre

Äldre man och två ungdomar ute i naturen

Inom äldreomsorgen tror vi att alla vill leva ett så bra liv som möjligt och få uppleva meningsfullhet och livslust. Detta gäller även när vi blir gamla och kan behöva andras stöd för att klara vår vardag. Kommunens äldreomsorg vill erbjuda stimulans och möjlighet till meningsfullhet i vardagen så att du som får hjälp eller bor i kommunens servicehus och vård- och omsorgsboenden åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.

Kommunens stöd till äldre omfattar bland annat hjälp och stöd i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse, boende i servicehus, vård- och omsorgsboende och rehabilitering.  Mötesplatser, matservering, larm och anhörigstöd är andra insatser för att underlätta vardagen och skapa trygghet.

Har du frågor om aktiviteter eller annat stöd för äldre så kan du kontakta kommunens anhörigonsulent. 

Sidan uppdaterades

2017-03-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ulla Talus 
Anhörigkonsulent
0660 - 883 14
Skicka e-post

Mer information

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen