Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Volontärerna på Sörgården - Årets Solstipendiater

Örnsköldsviks kommuns SoL-stipendium 2015 går till volontärerna vid Sörgårdens träffpunkt i Bredbyn. Med sina ideella insatser bidrar Gun Larsson, Barbro Kristoffersson, Gertrud Lindgren, Britt svensson, Astrid Nilsson, Roland Nilsson, Sture Wikman, Barbro Tällberg, Karl-Erik Valfridsson och Karl-Ivan Söderkvist till att möjliggöra ett ökat socialt utbyte för andra medmänniskor.

Med SOL-stipendiet vill omsorgsnämnden och humanistiska nämnden gemensamt uppmärksamma betydelsen av alla de medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Motiveringen till SoL-stipendiet 2015 lyder: ” Volontärerna vid Träffpunkten Sörgården är ovärderliga! Volontärerna är med och skapar en härlig stämning så att det känns varmt och välkommet att komma till Träffpunkten, både för besökare och för personal. Volontärerna skapar den där guldkanten på tillvaron. För volontärerna är ingenting omöjligt. De kan se det lilla i det stora och det stora i det lilla. Volontärerna hjälper till vid fika och vid servering på Träffpunkten och de skjutsar pensionärer som behöver hjälp att ta sig både dit och hem. De ser saker som behöver göras och har alltid en hjälpande hand”.

- Utan volontärerna skulle vi aldrig kunna ha det utbud av aktiviteter som vi faktiskt har. De rycker in i alla lägen. Förra veckan höll vi till exempel vi en Nobelfest för drygt 100 personer och våra veckovis återkommande caféer drar bortåt 70 träffpunktsbesökare från Bredbyn och närliggande byar, berättar Gunilla Valfridsson som är träffpunktsledare vis Sörgården.

SOL-stipendiet 2015, som är ett tack för gjorda insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet, delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 14 december.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-12-14