Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vilka medmänskliga insatser vill du nominera till Solstipendiet?

Känner du någon som gör en insats utöver det vanliga för sina medmänniskor? Då kan du föreslå henne eller honom till kandidat för Solstipendiet 2015. Med Solstipendiet vill kommunen lyfta fram de värdefulla insatser som anhöriga, grannar, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem, gode män och andra enskilda gör till stöd och hjälp för andra. Ett betydelsefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Skicka, senast 31 oktober, ditt förslag på Solstipendiekandidat och motivering till: Humanistiska nämnden, 891 88 Örnsköldsvik eller via e-post till valfard@ornskoldsvik.se

Ditt förslag med motivering räknas som allmän handling. Du bör därför inte lämna ut känsliga uppgifter.

Solstipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-09-23