Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spela Roll! – barn till föräldrar med missbruksproblem uppmärksammas

13-21 februari pågår kampanjveckan ”Spela Roll!” i Örnsköldsvik. Det är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Forskning visar att när dessa får stöd av någon vuxen i sin närhet har de större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna.

Syftet med uppmärksamhetsveckan är dels att barnen/ungdomarna ska veta att de inte är ensamma, bli sedda och bekräftade, dels att vuxna som möter barn/unga ska veta vad de kan göra och att ”de spelar roll”.

På programmet står bland annat en spelning och föreläsning med Åsa Jinder.

Detta är tredje året som kamanjen körs i Örnsköldsvik i samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Junis, IOGT-NTO, NBV och Brå, brottsförebyggande rådet.

Detta händer under Spela Roll!-veckan! – se programPDF

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2016-01-29

 Kontakta oss

Linda Wernersson
Samordnare drogprevention
073-042 86 71
E-post