Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

SOL-stipendiat med engagemang för barn i världen

Susanne Sturk - humanistiska nämnden, Kerstin Olofsson - SoLstipendiat, Anna-Belle Strömberg- omsorgsnämnden

Susanne Sturk - humanistiska nämnden, Kerstin Olofsson - SoLstipendiat, Anna-Belle Strömberg- omsorgsnämnden.

Örnsköldsviks kommuns SoL-stipendium 2016 går till Kerstin Olofsson, Örnsköldsvik. Kerstin Olofsson får utmärkelsen för sitt engagemang för barn, både på hemmaplan och runt om i världen.

Motivering till SoL-stipendiet 2016: ” Under många år har Kerstin satsat mycket av sin tid och sitt engagemang för att hjälpa utsatta barn genom att samla in pengar. Kerstins engagemang är till synes outtröttligt och hon är en är en fantastisk ambassadör i Örnsköldsvik för Rädda barnen och Världens barn. Under insamlingen till Världens barn är hon ute varje dag, ofta under många timmar, för att hinna samla in så mycket pengar hon bara förmår. Kerstin delar, alltid med ett stort leende, med sig av sin kunskap och entusiasmerar andra att engagera sig.”

– Jag blev naturligtvis väldigt överraskad men också glad över att få SoL-stipendiet. Särskilt positivt är att utmärkelsen ger uppmärksamhet till det arbete som Rädda barnen och Världens barn utför, säger Kerstin Olofsson.

Sex dagar i veckan finns Kerstin ute med sin insamlingsbössa på strategiska platser där många människor passerar. Det har hon gjort i 12 år nu och ambitionen är att fortsätta så länge orken räcker.

– Nu är jag pensionär men med min bakgrund som förskolelärare vill jag att alla barn ska ha det bra och det känns meningsfullt att kunna bidra på något sätt. Jag upplever att folk i allmänhet är generösa och i år har det varit ett riktigt bra år. Örnsköldsvik kom på andra plats i storstadskampen i insamlingsgalen till förmån för Världens barn, berättar Kerstin Olofsson.

Med SoL-stipendiet vill omsorgsnämnden och humanistiska nämnden gemensamt uppmärksamma betydelsen av alla de medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

SoL-stipendiet, som är ett tack för gjorda insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet, delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 19 december.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-12-20