Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samråd över landsbygdssäkring inför beslutsförslag om avveckling av Mogårn och Sidensjögårdens korttidsboende

I samband med att välfärdsförvaltningen presenterade ett förslag om successiv avveckling av Mogårns vård- och omsorgsboende och Sidensjögårdens korttidsboende beslutades att, utöver risk- och konskevensanalyser ur verksamhetsperspektiv, skulle även en landsbygdssäkring av förslagen genomföras. Landsbygdssäkringen syftar till att synliggöra vilka konsekvenser ett beslut om avveckling kan medföra på respektive ort utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kommunen har nu, genom kontakter med bland andra ideell sektor, lokalt näringsliv, kommunala verksamheter och medarbetare vid respektive enhet, genomfört landsbygdssäkringar för Moliden och Sidensjö. Dessa landsbygdssäkringar går nu ut på öppet samråd där alla intresserade har möjlighet att ge sin synpunkt.

Samrådet pågår under perioden 26 april – 15 maj. Därefter sammanställs inkomna synpunkter och lämnas tillsammans med landsbygdssäkringen över som en del i omsorgsnämndens beslutsunderlag. Slutgiltigt beslut väntas vid omsorgnämndens sammanträde i juni 2016.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna:

Landsbygdssäkring Mogårns vård- och omsorgsboendePDF

Landsbygdssäkring Sidensjögårdens korttidsboendePDF

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-04-26