Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sammanhållen journalföring för ökad patientsäkerhet

Den 1 december 2015 ansluter sig Örnsköldsviks kommun till sammanhållen journalföring som producent av information. Det innebär att kommunen, landstinget och andra vårdgivare har möjlighet att elektroniskt ta del av varandras journaluppgifter under förutsättning att patienten har gett sitt tillstånd till det.Syftet är att vårdgivare enkelt ska få tillgång till patientens samlade vårdhistorik och kunna ta del av uppgifter som bidrar till säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling.

Bygger på patientens samtycke
Det är bara i en aktuell vårdsituation som vårdpersonal, efter patientens samtycke, har rätt att ta del av journaluppgifter. För att kunna ta del av informationen måste behörig personal identifiera sig med e-legitimation i journalsystemet. Via en logglista går det att spåra vilka journaldelningar som gjorts och patienten har rätt att begära utdrag av dessa loggar.

Patienter som inte vill att journaluppgifter ska vara synliga för andra vårdgivare har rätt att helt eller delvis spärra sina uppgifter. Om patienten senare vill göra uppgifterna tillgängliga vänder sig patienten till sin vårdgivare och begär att spärrarna tas bort. Patienter som väljer att spärra uppgifter eller att helt stå utanför systemet måste själva se till att varje vårdgivare får den information som behövs för att ge en god och säker vård

Örnsköldsvik först i länet
Möjligheten för vårdgivare i Sverige att, via systemet Nationell patientöversikt, dela journaluppgifter regleras i Patientdatalagen. Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. Örnsköldsvik är den första kommunen i länet som blir producent av information till sammanhållen journalföring.

– Främsta skälet till att vi ansluter oss till sammanhållen journalföring är att det bidrar till ökad patientsäkerhet. Behörig vårdpersonal kan med patientens samtycke ta del av relevanta uppgifter som finns i journalerna hos en annan vårdgivare. Detta underlättar samordningen mellan olika vårdgivare och ger ökad vårdkvalitet genom en helhetsbild av patienten, säger Maria Gjerde, verksamhetsutvecklare vid välfärdsförvaltningen.Under www.ornskoldsvik.se/journaler finns mer information om delade journaler och hur patienter gör för att spärra uppgifter som finns i kommunens journaler.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-11-03

 Kontakta oss

Maria Gjerde
verksamhetsutvecklare, välfärdsförvaltningen
070-210 66 84