Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Projekt ska fånga upp unga arbetslösa

Humanistiska nämnden har lämnat in en ansökan om medfinansiering från EUs sociala fond för ett projekt för unga arbetslösa, ”Plattform U”. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-24 år som varken studerar, arbetar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. Även förebyggande insatser riktade till ungdomar som ligger i riskzonen för att hoppa av sin utbildning ingår i projektet. Stödet och aktiviteterna är främst riktade mot att de unga ska återgå till studier och därmed komma närmare arbetsmarknaden.

Grundtanken i projektet är att fånga upp och följa varenda ungdom. Alla ska bli sedda och få den individuella hjälp de behöver. ”Plattform U” erbjuder en fysisk plats där varje individ får en egen coach som hjälper till att guida, skapa förutsättningar och sätta mål. Projektet kommer att knytas till befintliga verksamheter som Port 5, Startpunkten, Ateljén, Studio Rex, Ung Företagsamhet, Unga jobb, landstingets verksamheter m.fl.  Samarbete med skola, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa är centrala delar i projektet för att säkra ett heltäckande grepp. Dessa aktörer finns även representerade i projektets styrgrupp.

”Plattform U” är en del i den kommunövergripande satsning som Örnsköldsviks kommun beslutat om för att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Satsningen ligger också i linje med det aktivitetsansvar för ungdomar, yngre än 20 år, som åligger kommunerna sedan i januari 2015. I dagsläget beräknas cirka 130 ungdomar i åldern 15-24 år tillhöra den aktuella målgruppen för ”Plattform U”.

Om projektansökan till EUs sociala fond går igenom, är projektet planerat att pågå från 1 april 2015 till och med 31 december 2017. Projektägare blir välfärdsförvaltningen. 


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-03-17

 Kontakta oss

Katarina Jensstad
Chef välfärdsförvaltningen
070 - 698 82 19.

Maria Nilsson
Avdelningschef arbetsmarknad och integration
073 - 270 20 49.