Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Palliativ hemtjänst för stärkt omvårdnad i livets slut

Palliativa ombud inom hemtjänsten är ett nytt utvecklingsområde inom Örnsköldsviks kommuns välfärdsförvaltning. Syftet är att förbättra förutsättningar och vård för personer som vill tillbringa sin sista tid i hemmet.

Sedan i februari, finns inom varje hemtjänstområde ett eller flera palliativa ombud som tillsammans med omvårdnadsansvarig distriktssköterska arbetar riktat mot personer som har behov av palliativ vård i hemmet. Om det uppstår behov av vak och tillsyn frigörs i möjligaste mån de palliativa ombuden för att kunna ägna sig åt den aktuella vårdtagaren. Vikarier sätts in i ordinarie arbetsgrupp för att för ersätta de palliativa ombuden när de har riktade uppdrag.

– Vården blir mer personfokuserad och kontinuiteten förbättras. Det blir lugnare och tryggare för vårdtagare och anhöriga om de får färre personer runt om sig i en svår situation, säger Carola Nordin, palliativ sjuksköterska.

De vårdare inom hemtjänsten som anmält intresse för uppdraget som palliativa ombud har fått 15 timmars specialutbildning. Där ingår bland palliativ vårdfilosofi, symtomlindring, kommunikation och bemötande. I dagsläget finns drygt 40 palliativa ombud fördelade över hela kommunen. I höst planeras utbildning för ytterligare en grupp.

– Den första kullen blev klara i februari så verksamheten är ännu i sin linda. Målet är att rusta de palliativa ombuden så att de med sin kompetens och respekt för vårdtagarens självbestämmande, integritet, delaktighet och värdighet kan tillgodose vårdtagarens och de närståendes behov. Erfarenheter från andra platser med likande verksamhet visar på goda kvalitetsvinster, säger Jeanette Norgren.

Jeanette Norgren och Carola Nordin är båda palliativa sjuksköterskor inom välfärdsförvaltningen. De ansvarar tillsammans för utbildning och kontinuerliga träffar för de palliativa ombuden.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-06-08