Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nybygge och byggtrafik i Själevad

I slutet av januari påbörjar kommunen förberedande mark- och rivningsarbeten inför bygget av nytt vård- och omsorgsboende, det så kallade" Nybygget", i Själevad. Det innebär bland annat att byggtrafik kommer att börja trafikera området. Inkommande tunga byggfordon kör in via befintlig avfart från Hampnäsvägen mot Rosenborg. När de ska lämna byggområdet leds de ut via en ny byggutfart som ansluter till Prästsundsvägen och därefter via bron över Moälven.

Senare i vår inleds även bygget av nytt tillagningskök i anslutning till Själevadskolan, vilket gör att byggtrafik kommer att förekomma även på motstående sida av vägen.

Den reguljära trafiken genom Själevad påverkas inte men en ökad uppmärksamhet kan vara på sin plats med tanke på byggtrafik och oskyddade trafikanter i anslutning till skola och annan service i området. Byggutfarterna kommer att skyltas.

För att ge plats för den nya byggnaden, som placeras intill Prästbordets boende, behöver delar av nuvarande servicehus Rosenborg rivas. I samband med rivningen kan bullerstörningar förekomma i närområdet. Rivningsarbetena sker under dagtid och beräknas pågå 4-6 veckor.

Aktuelltartikel publicerad av: Lovisa Eurenius Westling

2018-05-04

 Kontakta oss

Lars-Göran Larsson
projektledare nybygget
0660-884 55
skicka e-post