Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya avgifter inom vård- och omsorg

Örnsköldsviks kommuns avgifter för vård och omsorg kommer att höjas i samma omfattning som Riksdagen tog beslut om i slutet av 2015 genom en ändring i socialtjänstlagen. Beslutet innebär att högsta möjliga avgift (s.k. maxtaxa) höjs från 1 772 kronor/månad till 1 991 kronor/månad.

Höjningen gäller från 1 juli 2016.

Vem påverkas av höjningen?
Du som idag betalar maxtaxan 1 772 kronor och har ett högre avgiftsutrymme.

Höjningen kommer att synas på fakturan som kommer ut i augusti med förfallodatum 160920.

Har du frågor om dina avgifter, kontakta din avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du på ditt avgiftsbeslut.  

Aktuelltartikel publicerad av: Britt-Marie Nilsson

2016-05-30