Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Migrationsverket förbereder för fler asylplatser

De senaste veckorna har allt fler människor sökt asyl i Sverige. Migrationsverket har gått ut med en upphandling av tillfälliga anläggningsboenden samt förtätar existerande boenden där det är möjligt.

Migrationsverket kommer de närmaste veckorna att inspektera redan upphandlade boenden i Björnforsen och Gideå bruk. Om dessa godkänns handlar det om cirka 250 nya platser för asylsökande som kan komma att tas i anspråk inom kort.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28