Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Laga, låna och återanvända

Det som är skräp för en är ett fynd för en annan. Det är något som verkligen stämmer in på det näst översta steget i avfallstrappan - återanvändning eller återbruk. För att minska mängden sopor måste vi bli ännu bättre på återbruk, det vill säga använda saker längre tid.

Startpunkten och deras återvinningstält på Må återvinningscentral arbetar med just återbruk. I Startpunktens tält kan du lämna in möbler du tröttnat på, så renoveras dem och säljs som nya i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan. Under 2015 kunde 63 ton på detta sätt gå till återanvändning.

Tack alla ni som bidragit till detta genom att placera möbler i Startpunktens återvinningstält istället för att kasta dem!

Aktuelltartikel publicerad av: Britt-Marie Nilsson

2016-02-08