Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kampanjvecka uppmärksammar barn i missbruksmiljöer

Årets "Spela roll-vecka" är i gång. "Spela Roll!” är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Forskning visar att barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av någon vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna.

Under Spela roll-veckan arrangeras aktiviteter för att öka allmänhetens insikt i dessa frågor. Bland annat en föreläsning där representanter från stiftelsen Trygga barnnen berättar utifrån egna erfarenheter. För barnen arrangeras teaterlek och disco.

Programmet och mer information om "Spela roll" hittar du här.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-02-14