Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hundteamets verksamhet permanentas

Hundteamet

Sedan 2012 har Örnsköldsvik kommun drivit ett projekt med terapi- och vårdhundar. Hundteamets verksamhet har succesivt breddats från att inledningsvis fokusera på äldreomsorg till att senare även inkludera rehabilitering och LSS-verksamhet.

En uppföljning visar att hundteamet bidragit till att bryta social isolering och stimulera till aktivitet. Hundarnas besök har också bidragit till att minska oro och nedstämdhet samt att medicinering har kunnat minskas. Omsorgsnämnden har därför beslutat att hundteamet ska ingå i ordinarie verksamhet.

Här finns en kort film samt mer information om hundteamets verksamhet.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-01-20