Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Föreslå kandidat till Solstipendiet

2015 års Solstipendiater

2015 års Solstipendium gick till volontärerna på Sörgården.

Känner du någon som gör en insats utöver det vanliga för sina medmänniskor? Då kan du föreslå henne eller honom till kandidat för Solstipendiet. Med Solstipendiet vill Örnsköldsviks kommun lyfta fram de värdefulla insatser som anhöriga, grannar, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och andra enskilda gör till stöd och hjälp för andra. Ett betydelsefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Solstipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges möte i december.

Skicka ditt förslag på Solstipendiekandidat, med motivering samt dina kontaktuppgifter, till: Omsorgsnämnden, 891 88 Örnsköldsvik eller via e-post till valfard@ornskoldsvik.se

Senast 31 oktober 2016 vill vi ha ditt förslag.

Observera att ditt förslag med motivering räknas som allmän handling. Du bör därför inte lämna känsliga uppgifter.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-09-14