Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler lokala aktiviteter under årets Seniorvecka

Äldre par dansar i det gröna

En svängom i det gröna ligger helt i linje med Seniorveckans fokus på hälsa och liivskvalitet.

Den årligen återkommande Seniorveckan i Örnsköldsvik äger rum 8-13 maj. Nytt för i år är att fler aktiviteter arrangeras utanför centralorten och att vård- och omsorgsboenden deltar.

– Vi är angelägna om att de som veckan riktar sig till också ska ha möjlighet att delta. Därför har vi satsat på att öka tillgängligheten för äldre genom att sprida aktiviteterna på fler orter, säger verksamhetsutvecklare Linda Wernersson som samordnat Seniorveckans arbetsgrupp där även representanter från kommunala pensionärsrådet medverkat.

Syftet med Seniorveckan är att inspirera till sådant som främjar äldres hälsa och livskvalitet. Årets program erbjuder både underhållning och möjlighet till egen aktivitet samt intressanta föreläsningar. Bland annat kommer geriatrikprofessor Yngve Gustafson (känd bl.a. från SVTs ”Sveriges bästa hemtjänst”) att tala om det friska åldrandet. Andra gästföreläsare är uroterapeut Lena Broddeskog samt föreningen Träpatronerna som sprider angelägen kunskap om prostatacancer. Seniorveckan avslutas, som alltid, med Äldregala på Fjällräven center 13 maj i regi av Reventh Mangement.

Seniorveckan i Örnsköldsvik arrangeras i år för fjärde gången. Tanken är att Örnsköldsviks kommun inte ensam ska vara den som driver aktiviteter utan att kommunen initierar, inspirerar och genomför vissa aktiviteter och i övrigt hjälper till att marknadsföra händelser som andra aktörer utför under veckan.

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-03

 Kontakta oss

Linda Wernersson, verksamhetsutvecklare välfärdsförvaltningen
tfn 073 - 042 86 71.