Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Elkretsens vd och representanter från det nationella nätverket besökte Återbrukens elektronikdemontering 9 juni2015

Återbruket är en arbetslivsrehabiliterande verksamhet inom Välfärdsförvaltningen, avdelningen Arbetsmarknad och Integration, där deltagarna demonterar elektronik. Genom att verksamheten sker helt manuellt uppnår Återbruken en mycket hög återvinningsgrad från det insamlade materialet. Förra året tog Återbruket emot 305 ton elektronikgods som efter demontering kunde återgå till kretsloppet. Återbruken har verksamhet i Bjästa och Bredbyn.

Verksamheten vid Återbruken är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket är en förutsättning för att få leverera det återvunna materialet till El-Kretsen. El-Kretsen är branschföreningarnas servicebolag för att, enligt producentansvaret, omhänderta elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade.

Förutom Örnsköldsvik är det endast tre andra kommuner i landet som har denna certifiering - Boden, Uppsala och Jönköping. Tillsammans bildar kommunerna ett nätverk för regelbundet erfarenhetsutbyte. I samband med nätverksträffen  i Örnsköldsvik gästar även Elkretsens vd Martin Seger Örnsköldsvik.

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10