Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Deltidsbrandmän i konflikt från och med 15 juni

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF)har under en lång tid förhandlat om ett nytt kollektivavtal för beredskapsbrandmän kallat RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap) då det nuvarande upphörde att gälla den 8 juni 2015. Medlarna i förhandlingen hade lämnat ett slutligt yrkande till parterna som skulle besvaras senast söndag den 14 juni kl 20:00. Då parterna inte lyckades komma överens inom angiven tid innebar det att strejken trädde i kraft måndag den 15 juni kl 06:00.

Varslet omfattar enbart deltidsbrandmän, som på Räddningstjänsten i Örnsköldsvik är cirka 160 stycken, fördelade på deltidsstationerna i Örnsköldsvik, Bjästa, Bredbyn, Sidensjö, Moliden, Björna, Solberg, Trehörningssjö, Gideå och Husum.

Förenklat innebär varslet att BRF:s beredskapsbrandmän kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Däremot kommer de inte utföra vissa andra arbetsuppgifter som exempelvis eftersläckning och bevakning av brandplats.

Enligt varslet omfattar strejken punkterna nedan:

  • Blockad av alla former av arbete utöver ordinarie beredskapsschema
  • Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema
  • Blockad av materielvård
  • Blockad mot att samla in slang som använts vid räddningstjänstuppdrag
  • Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag

Enligt lag får strejken inte vara samhällsfarlig och det blir den om den påverkar viktiga samhällsfunktioner, medför fara för människors liv eller att risk för bestående ohälsa uppstår. Brandmännens Riksförbund säger att tredje man inte skall drabbas av strejken och det ska uppfyllas genom att räddningstjänst- och livräddande sjukvårdsuppdrag ska genomföras.

— Som varslet ser ut idag kan det bli en del besvärligheter internt, däremot förväntar vi oss inga stora konsekvenser för tredje man utan vi känner oss trygga i att kunna bedriva en bra räddningstjänst för alla de som drabbas av bränder och olyckor under strejken, säger Mats Renning, Räddningschef vid Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Kontakt: Ytterligare information om strejkens påverkan på räddningstjänstens verksamhet lämnas av Räddningschef Mats Renning  0660-78769.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-06-16