Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. Därför får alla som besöker socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd – försörjningsstöd, mellan 15 oktober till 15 november, möjlighet att svara på frågor i en brukarundersökning.

Det är frivilligt att delta och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

Synpunkterna är viktiga och resultatet kommer att presenteras på hemsidan och de kommer vara jämförbara med andra kommuner.

Har du några funderingar kring brukarundersökningen så kontakta enhetschef Sanna Frostevall, tfn 0660-886 13.

Aktuelltartikel publicerad av: Britt-Marie Nilsson

2015-10-13