Balansera mera - temavecka om mat, motion, medicin 2-8 oktober

"Balansera mera" är en årligen återkommande nationell kampanj som ger tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Årets kampanj som pågår 2–8 oktober har mat, motion och mediciner som tema.

Kampanjen samordnas nationellt av Socialstyrelsen. Kommunen samordnar veckan lokalt och runt om i kommunen, företrädesvis på träffpunkterna, ordnas olika aktiviteter. Ta del av gympa, boule och andra fysiska och sociala aktivteter, kostråd och underhållning.

Här hittar du fullständigt program för årets Balansera mera.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-09-28