Du är här:

Världsklass 2015

I Örnsköldsvik arbetar vi tillsammans för att utveckla platsen till en kommun av världsklass att arbeta i, leva i och att besöka. Världsklass 2015 är en utvecklingsplattform där alla kan delta – medborgare, näringsliv och offentlig verksamhet.

Världsklass 2015 är en fortsättning på det breda utvecklingsarbete som pågått under namnet Vision 2008 sedan mitten av 90-talet. Nu är det dags att ta nya tag. 

Nu startar en process för att hitta formen för det fortsatta utvecklingsarbetet. Läs mer om processen här.

Örnsköldsviks kommun kommer att bjuda in till forum för dialog där företag och medborgare kan delta. Som alltid strävar vi efter ett öppet, inkluderande och tillgängligt arbetssätt, vilket också innebär att samverka med civilsamhället, till exempel föreningar och ideella organisationer.

Sidan uppdaterades

2015-12-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
0660-886 82
Skicka e-post

Besöksadress

Tillväxtavdelningen
Stadshuset Kronan
Järnvägsgatan 6
891 33 Örnsköldsvik