Initiativ och aktiviteter

Här kan du läsa om olika initiativ och aktiviteter som kommunen kartlagt på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Ni har även möjlighet att lämna information om vilka evenemang, mässor, organisationer som ni själva är med i för att främja rekrytering till ditt företag genom att besvara frågan nedan.

Då detta är ett kontinuerligt arbete ser vi gärna att ni informera oss för att få en klarare bild av rekryteringskanaler och kompetensutveckling.

Initiativ

Co-op
Co-op står för ”Cooperative education” och innebär att studenter erbjuds möjlighet att genom ett arbetsintegrerat lärande göra studiebesök, projektarbeten, examensjobb och få sommarjobba på ett företag i regionen som anmält intresse att ta emot en co-op-student. Genom att studenten får varva sina studier med arbete i ett företag skaffar de sig ett försprång till arbete efter studierna. Samtidigt har företagen stort behov av att rekrytera kompetenta ingenjörer och genom detta samarbete får de tidigt kontakt med studenter och kan dessutom erbjuda dessa stimulerande uppdrag. Detta är en modell Umeå universitet arbetar med.

Co-op Integration
Länsstyrelsen Västernorrland har inlett en förstudie för att bygga en liknande modell som Co-op men med syfte integration av invandrare på arbetsmarknaden. Samtidigt som Co-op-deltagaren lär sig utbildar sig i svenska kan hon eller han arbeta på ett företag för att komma närmare arbetsmarknaden.

Moore that matters
Örnsköldsvik och Umeå arbetar för förbättrade tillväxtmöjligheter i Umeåregionens sju kommuner genom ökad attraktivitet för företag och individer till följd av skapandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion.

Arbetet med en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utvecklar sociala, kulturella och ekonomiska utbyten.

Tillväxtnyckeln
Tillväxtnyckeln är ett initiativ från Arbetsförmedlingen i deras satsning Ung Framtid. De samarbetar med kommunen, företag och andra intressenter med syftet att Ung Framtid ska stärka ungdomar för att de bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och därmed minska ungdomsarbetslösheten. Detta sker genom inspirationsföreläsningar och rekryteringsmässa.

Projektet kommer att fortsätta även i höst.

Världsklass Örnsköldsvik
På en allt mer konkurrensutsatt marknad för att locka till sig humankapital står även kommuner emot varandra. Då människor ses som en relativt mobil resurs gör kommuner vad de kan för att framställa sig som en attraktiv kommun att leva i. Genom initiativet Världsklass har Örnsköldsvik kraftsamlat för att visa upp och utveckla sig till en mer attraktiv kommun. Arbetet är en spinn-off från de två projekten Vision 2008 och Världsklass 2015.

Infotech Umeå
Infotech bevakar och synliggör IKT-branschen. De informera med branschnyheterna från regionen och ser till att utländska aktörer och medier känner till branschen i regionen.

På evenemang som Umeå Tech Arena och mingelträffar kan arbetsmarknaden bekanta sig med företag och initiativ, knyta kontakter och inspirera entreprenörer med startup-ambitioner.

Kunskapsnod Örnsköldsvik
Ett forskningssamarbete mellan Örnsköldsvik och de regionala universiteten (Umeå universitet & Mittuniversitetet). Kunskapsnod Örnsköldsvik utvecklar kärnkompetensen för sin verksamhet och skapar attraktivitet för kommunen. Detta genererar konkurrenskraft för Örnsköldsvik att hävda sig på den nationella arenan.

Studera i Örnsköldsvik
Campus Örnsköldsvik bedriver eftergymnasiala utbildningar på universitet- & yrkeshögskolenivå på det lokala näringslivets efterfrågan. Näringslivet kan vända sig till utbildningssamordnare som i sin tur kan starta upp YH utbildningar i samarbete med Campus Örnsköldsvik.

KomTek
Komtek inspirerar och skapar ett intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen i tidig ålder. Detta genom att erbjuda kvällsaktiviteter för barn och ungdomar inom ämnet. I lärandet finns både pedagoger och näringsidkare.

Dubbelt Upp
Örnsköldsviks kommun har utmanat det lokala näringslivet att för varje anställd ungdom mellan 16-24 år som anställs i näringslivet ska Örnsköldsviks kommun möta upp med att anställa en ungdom. initiativet är i samarbete med Af, kommunen och näringslivet.

#ungutveckling
En paraplyorganisation som sätter ungdomar mellan 16-24 år i fokus. Det ska agera som en mötesplats för och samordna aktiviteter riktade mot ungas väg till sysselsättning. De inblandade aktörerna som ska samordnas i initiativet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd, Destination Jobb och Plattform U.

Plattform U
Ett strukturfondsprojekt som riktar sig till de ungdomar 16-24 år som ligger längst ifrån arbetsmarknaden. Plattform U ska kunna erbjuda praktik, coaching och andra typer av aktiviteter som ska gynna ungdomarnas utveckling och ett steg närmre arbetsmarknaden. Projektet kommer att ligga under paraplyorganisationen Ung utveckling.

Företagsutbildarna
Företagsutbildarna är en medlemsägd förening som erbjuder privata och offentliga företag och organisationer i Örnsköldsvik utbildningslösningar på hemmaplan. Verksamheten fungerar som en mötesplats för medlemmarna där ett större samlat utbildningsutbud kan erbjudas och där nya inspel ger nya utbildningar. Utbildning på hemmaplan, skapar möjligheter för medlemsföretagen att utvecklas och höja medarbetarnas kompetens.

Aktiviteter

Traineeprogram
Flera arbetsgivare, privata som offentliga, erbjuder traineeprogram för unga talanger. Detta för att säkra upp kompetens på nyckeltjänster och få nya fräscha perspektiv.

Yrkesmässan
Yrkesmässan är en introducering av arbetsmarknaden för ungdomar. Mässans syfte är att vidga ungdomarnas perspektiv på vilka jobb som finns och ska stimulera till vidareutbildning. Det är en del av Destination Jobbs arbeta att utbilda elever i arbetsmarknadskunskap genom att möta de anställda. Mässan har även motivationsföreläsningar, yrkesvisning på catwalk och mingel med företagsambassadörerna.

Vägar Vidare
Utbildningsmässa som riktar sig emot gymnasieelever för framtida val av utbildning.

Företagardagen
Företagardagen är en dag anordnad för företagare och entreprenörer i Örnsköldsvik. Dagen bjuder på intressanta föreläsare, möjlighet att exponera sina verksamheter, produkter och tjänster. Eventet främjar möte i det lokala näringslivet genom att mötas och mingla – här sker såväl affärer som utveckling av bra samarbeten företag emellan.

Uniaden (Umeå universitet)
Uniaden är namnet på norra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras på Umeå universitet. Syftet med Uniaden är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid möjlighet att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning, möjligheter för exjobb, uppsatsskrivande, sommarjobb etc. Vår ambition är att studenterna ska utöka sitt nätverk under studietiden samt att få upp ögonen för vilka möjligheter som finns för dem efter examensdagen.

Uniadens kärna är mässdagen som går av stapeln v. 5 i januari varje år. Utöver själva mässdagen hålls under höstterminen och fram till mässdagen flera event, inspirerande gästföreläsningar och andra forum där studenterna vid Umeå universitet får chansen att lära känna några företag och organisationer lite bättre.

Räkmacka
Konceptet riktar sig till arbetsgivare och studenter i Umeåregionen. Arbetsgivare får komma till Umeå universitet för att presentera olika yrken relaterat till utbildningarna som bedrivs på universitetet. Räkmacka främjar arbetet för gemensam arbetsmarknad mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen. Arbetsgivare i Örnsköldsvik möjliggörs vara aktiva på den regionala nivån vilket skapa förutsättningar för att knyta studenter till regionens näringsliv.

LARV (Luleå tekniska universitet)
LARV står för Luleå Arbetsmarknadsvecka och arrangeras av teknologikåren vid Luleå Tekniska Universitet och syftar till att fungera som en plattform för kontakt mellan student och företag. Utöver mässan anordnas flera andra evenemang i form av föreläsningar och workshops under arbetsmarknadsveckan. Likt Uniaden i Umeå på många sätt.

Sommarlovsentreprenörer
Ungdomar mellan 15-20 år ges möjligheten att lära sig driva företag under sommarlovet. De får skapa sitt eget företag med ett startkapital på 2000:- och därefter sätta ihop en affärsidé att genomföra. Ett effektivt sätt att skapa en företagssamhet och entreprenörsanda redan i tidig ålder.

Sidan uppdaterades

2016-10-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jon Fransson
Utvecklingsstrateg
Skicka e-post