Du är här:

Välkommen till träff den 6/11 kl 13.00-14.30

Plats: Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik. 2235 Grupprum G7.

Agenda:

  • Information om aktuella aktiviteter inom IKT området.
  • Planerad IT utbildning med start i slutet av novemer.

Ny IT-utbildning med start i slutet av november!

I Örnsköldsvik finns stor efterfrågan och behov av kompetens inom IKT*-området. Arbetsförmedlingen planerar i samverkan med Lexicon att starta en 30 veckors utbildning inom området där det behövs praktikplatser.

*Informations- och kommunikationsteknik

Välkommen den 6 november för att delge dina tankar kring den planerade arbetsfokuserade utbildningen som avslutas med en 12 veckors praktik.

  • Vi behöver tillsammans med ditt företag hitta lämpliga deltagare till denna utbildning och efterföljande praktik.
  • För att starta utbildningen krävs 20 deltagare för varje vald utbildningsinriktning.

    Vi behöver få er input kring:
  • Val av inriktning se bifogad information i länkPDF.
  • Samt hjälp att sprida informationen om utbildingen och hitta lämpliga deltagare till den.
  • Planerad start slutet av november.

Varmt välkommen! 
Malin Wedin
Örnsköldviks kommun

Per Grönros
Arbetsförmedlingen

Per Widmark
Lexicon

Anmälan:

Sidan uppdaterades

2017-10-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss


Malin Wedin
Utvecklingsstrateg
Tillväxtavdelningen
Tel 070-625 78 56
e-post

Kompetensförsörjning

För att vi i Örnsköldsvik ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, behöver vi klara utmaningen med framtida kompetensförsörjningen. Örnsköldsviks kommun arbetar tillsammans med privata och offentliga aktörer med aktiviteter som på kort och lång sikt bidrar till förbättrad kompetensförsörjning. Vårt arbete sker både operativt och strategiskt inom:

Möjlighet till studier och livslångt lärande: Vi arbetar för att kunna erbjuda miljöer som stimulerar till samverkan där individer, organisationer och företag kan utvecklas genom studier, forskning och innovation.

Etablering på arbetsmarknaden (unga & invandrare): Vi initierar aktiviteter för att minska arbetslösheten som ökar möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Matchning av arbetskraft: Vi stöttar arbetsgivare i rekryteringsinsatser och arbetar fokuserat med prioriterade gruppers möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.