Du är här:

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster reglerar hur Sveriges kommuners, landstings och myndigheters upphandlingar ska gå till. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

LOU gör det möjligt för alla företag som vill leverera sina varor eller tjänster till Örnsköldsviks kommunkoncern. Enligt LOU ska myndigheter behandla alla företag likvärdigt och får inte diskriminera någon. Alla upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt. Proportionalitetsprincipen gäller för samtliga upphandlingar. Det innebär att krav och villkor i en upphandling måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom ska alla intyg och certifikat som har utfärdats av ett lands behöriga myndighet även gälla i övriga EU/EES-länder.

Tröskelvärden

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU.

Här kan du läsa mer om tröskelvärden
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/länk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet i upphandlingsfrågor. På Konkurrensverkets hemsida kan du läsa mer om upphandlingar och upphandlingsregler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-10-11

Sidansvarig:

Upphandlingsenheten
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post  

Åke Westin
Upphandlingschef
0660-888 63
Skicka e-post

Malin Nyman
Upphandlare
0660-886 38
Skicka e-post

Arnold Eriksson
Upphandlare
0660-881 94
Skicka e-post

Annelie Edlund
Upphandlare
0660-885 57
Skicka e-post

Sarah Öberg
Upphandlare
0660-881 93 
Skicka e-post

Karin Berg Bertils
Upphandlare
0660-888 92
Skicka e-post

Anne-Sofie Westerlind Upphandlingsassistent
0660-785 94
Skicka e-post