Cisterner

I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns bestämmelser om cisterner och vilka kontroller som ska göras.

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp från läckande cisterner. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontrollbesiktning av cisternen.

Installation av cistern

Om du ska installera en cistern som berörs av Naturvårdsverkets föreskrifter ska du anmäla installationen till miljö- och hälsoenheten.

Besikta din cistern

Cisterner ska med jämna mellanrum kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Olika kontrollintervaller gäller för olika cisterner, vilket framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter. Vilka som är behöriga och utför kontroller i Örnsköldsvik kan du läsa om på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska förvaras av dig som använder cisternen och visas upp för miljö- och hälsoenheten vid begäran.

Cisterner som inte längre används

Cistern som inte längre ska användas ska tömmas och rengöras. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall. I första hand lämnas cisternen för skrotning, i annat fall ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på nytt. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och hälsoenheten.

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linn Torstensson
Miljöinspektör
0660 - 884 90
Skicka e-post