Du är här:

Digilots – Digitala steg för tillväxt

Vi har sett manuella rutiner ersättas av automation genom tekniska lösningar. Nästa steg är den digitala transformationen som ska göra verksamheten smartare. Digital transformation handlar om affärsutveckling. Därför är det en förutsättning att en större digital förståelse finns där besluten tas vilket ställer högre krav på ledarna. Digilots vänder sig till beslutsfattare i små och medelstora industriföretag för att öka insikten och coacha ledare att ta viktiga steg för tillväxt.

Digilots erbjudande

Kickstart Digitalisering - Kickstart är ett initiativ av Teknikföretagen och IF Metall med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att klara den digitala transformationen snabbare och bättre än övriga länder för förbättrad hållbarhet, produktivitet och nya affärer i Sverige. Örnsköldsvik var en av tre testpiloter som genomfördes mellan oktober 2016 och februari 2017. Under 2018 kommer ytterligare två omgångar att genomföras inom ramen för Digilots. Syftet med Kickstart är att skapa insikt och motivation för företagen att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som man avser arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form. Mer om konceptet går att läsa om här. (kickstartdigi.selänk till annan webbplats)

Coachning - Erfarenheter från piloten där 10 företag från Örnsköldsvik deltog var att Kickstart var ett mycket uppskattat koncept men att det hade varit värdefullt att även få en processledning för det enskilda företaget för att komma vidare i processen. Därför har projektet Digilots kompletterat Kickstart med processtöd. Processledarna har lång digital bakgrund på ledningsnivå och kommer agera som stöd för företagen för att komma vidare i deras respektive processer. Under 10 timmar kommer företaget att fastställa nuläget för företaget, ta fram en behovsanalys tillsammans med ledningsgruppen och landa i en digital plan och aktivitet. Projektets digitaliseringsrådgivare kommer att delta på samtliga aktiviteter och kan ge råd under projektets gång.

Framtidsseminariet - Den 30 maj avslutar vi projektet med ett framtidsseminarium där samtliga deltagande företag bjuds in. Arash Gilan, som är medförfattare till boken Get Digital, föreläser om det digitala ledarskapet och hur vi får med oss människor på resan. Några av projektens deltagande företag kommer få möjligheten att berätta om sina erfarenheter. Vi avslutar med en minimässa där digitaliseringens vänner ställer ut och berättar vad de kan stå till tjänst med. Landstinget och ALMI berättar om stöd för finansiering och affärsutveckling. It-företag visar upp goda exempel på systemlösningar. Digitala byråer erbjuder tjänster för att öka försäljningen. Redovisningsbyråerna visar på lösningar för att förenkla administration. Kort sammanfattat, här får ni möjligheten att ta del av lösningar utifrån era behov och få ny inspiration för ert nästa steg.

Företagets insats:

- Kostnaden för att medverka i projektet är 3.800 kr per företag.
- Varje företag deltar på Kickstart med 2-3 personer från företagets ledning. Coachning ges på plats hos företagen.
- Varje person investerar ungefär 30 timmar i Digilots, under en tidsperiod på 8 veckor

Intresseanmälan Digilots

Vi söker nu 30 stycken små och medelstora industriföretag som är intresserad av digital transformation och vill affärsutveckla verksamheten. Låter det intressant och ni uppfyller kriterierna? Anmäl ert intresse här.

Grupp 1: Kickstart 18/1, 6/2 och 1/3. Coachning sker parallellt under perioden 18 januari och 8 veckor framåt.

Grupp 2: Kickstart 19/1, 7/2 och 2/3. Coachning sker parallellt under perioden 27 februari och 8 veckor framåt.

Samtliga företag samlas onsdag den 30 maj för ett framtidsseminarium om digitalt ledarskap.

 


Projektfinansiering

Örnsköldsviks kommun är projektägare och kommer att arbeta tillsammans med företagsorganisationerna Örnsköldsviks industrigrupp och Företagarna i Örnsköldsvik. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Örnsköldsviks kommun genom utvecklingssatsningen Världsklass.

Sidan uppdaterades

2017-11-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lisa Edin
Projektledare/Digital rådgivare
070-190 90 70
Skicka e-post

Sara Rudälv
Digital rådgivare
070-568 95 49
Skicka e-post

.