Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

VD nätverk - första träffen

Handelskammaren bjuder in till VD-nätverk.

Nätveket riktar sig till företag i Västernorrland med 20-100 anställda. Du som är VD, alternativt platschef, och sitter i ledningsgruppen inom företaget är välkommen med en intresseanmälan. Handelskammaren förbehåller sig rätten att utse deltagarna utifrån kön, bransch och företagets storlek. Antalet platser är begränsade till 8-12 personer.

Nätverket syftar till att skapa ett forum där varje deltagare ges möjlighet att utvecklas som chef och ledare. Utvecklingen kan ses ur två perspektiv: • Att få tänka kring sin egen och verksamhetens utveckling genom egna och andras autentiska fallbeskrivningar • Att få träna på att lotsa andra framåt Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Läs mer här om näverketsuppbygnad och nätverksträffarna.PDF

Datum: 22-23 februari 2018
Tid: 14:30
Plats: Mellansels Hotell & konferens

Anmälan och mer info:

Carina Kock Telefon: 070–350 14 26
E-post: carina.kock@midchamber.se


Kalenderaktivitet publicerad av: Linnea Egnor Byström

2018-01-25