Du är här:

Markanvisningstävling Bryssel - Tävlingen avslutad!

Markanvisningstävling för kvarteret Bryssel.

Sista dag att lämna in bidrag till tävlingen var 28 februari 2017. En jury utser det vinnande bidraget som kommer att presenteras senast 7 april.

Välkommen att delta i Örnsköldsviks kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bryssel. Markanvisningsområdet ligger centralt i Örnsködlsvik, endast 50 meter ifrån gågatan. I kvarteret finns gallerian Port 9 och några äldre trähus samt ett flertal affärer och restauranger. Örnsköldsvik har ett inbjudande havsläge i Världsarvet Höga Kusten. Stadskärnan omges av kuperad terräng med en havsfjärd som öppnar upp mot skärgården. Nu har du möjlighet att göra Örnsköldsvik än mer attraktivt!

Tävlingen vänder sig till exploatörer och/eller arkitekter och syftar till att utifrån givna förutsättningar få fram ett förslag till hur området kan utvecklas. Vinnaren i tävlingen kommer att få teckna reservationsavtal med Örnsköldsviks kommun, som innebär delaktighet i detaljplanearbetet och ensamrätt att exploatera markanvisningsområdet. Anvisad mark kommer att överlåtas med äganderätt.


Här kan du ta del av underlag för markanvisningstävlingen.PDF

Välkommen att delta!

Frågor och svar om markanvisningstävlingen


Alla frågor och svar kommer att presenteras här på sidan.

Inkomna frågor och svar

Fråga: Är det tillåtet att skapa parkering under markplan?
Svar: Ja, detta är möjligt.

Fråga: Vilka mått gäller, är det möjligt att få en karta med måtten?
Svar: Bryssel 4 och Bryssel 5 har tillsammans måtten 46,5 x 33 meter, med en uppskattad noggrannhet på +/- 0,3 meter.

Fråga: Vilka ingår i utvärderingsgruppen?
Svar: I gruppen som utvärderar inkomna förslag kommer mark och planeringschef, stadsarkitekt samt ytterligare 1-3 kommunala tjänstemän att ingå.

Fråga: Vilka höjdskillnader finns?
Svar: Här kan du ta del av höjder för Bryssel.PDF

Fråga: Är det möjligt att få en .dwg fil över fastigheten?
Svar: Ja, här kan du ladda ned filen.

Fråga: Finns det någon bullerutredning gjord för området, eller generella riktlinjer för den här stadsdelen?
Svar: Nej, ingen bullerutredning finns för området. Den kommande detaljplaneprocessen kommer att påvisa vilka utredningar kvarteret kräver.

Sidan uppdaterades

2017-05-23

Sidansvarig: